Tối Ưu Hóa hình Ảnh
Được Tối Ưu Hóa

Chọn sự trao đổi hoàn hảo giữa kích cỡ và chất lượng tập tin có xem lại trực tuyến toàn bộ.

Hình ảnh của bạn không bao giờ rời trình duyệt của bạn.

Sử dụng hoàn toàn miễn phí.

  1. Recompressor.com

Cách Nó Hoạt Động

Chọn Biểu Tượng

CHỌN

Chọn một hình ảnh hoặc hai mươi và để Recompressor làm việc cho bạn.

Xử lý Biểu Tượng

XỬ LÝ

Chúng tôi thăm dò nhiều cách nén lại khác nhau để tạo ra kích cỡ tập tin so với biểu đồ chất lượng cùng với một khuyến nghị.

Tải về Biểu Tượng

TẢI VỀ

Kiểm tra việc xem lại toàn bộ các kết quả, tải về bất kỳtất cả kết quả nào bạn thích, miễn phí.

Giới thiệu Recompressor

Công cụ này có miễn phí không?

Hoàn toàn miễn phí! Sử dụng Recompressor hoàn toàn miễn phí và không có quảng cáo. Chúng tôi đã tạo ra trang này để đáp ứng nhu cầu của chúng tôi và giúp bạn theo đuổi hình ảnh hoàn hảo.

Hình ảnh của tôi có an toàn không?

Tất nhiên rồi! Mọi xử lý được thực hiện trong JavaScript trong trình duyệt của bạn cho nên hình ảnh của bạn không bao giờ để lại trên máy tính.

Nó hoạt động thế nào?

Mỗi hình ảnh được nén lại lập đi la65pl ại sử dụng cài đặt khác nhau và được so sánh với hình ảnh gốc của bạn, tạo ra biểu đồ kích cỡ tập tin so với chất lượng tập tin.

Hình ảnh PNG có số màu của chúng giảm với ảnh hưởng thị giác tối thiểu và được nén tối ưu.

Hình ảnh JGG được nén dùng MozJPEG. Nó tối ưu hóa hình ảnh của bạn dùng, ví dụ lượng tử trellis, làm mẫu con màu sắc, và tối ưu hóa quét tăng lên.///

Cac hình ảnh SVG được nén bằng cách xóa các tag, lời bình luận và các thuộc tính không cần thiết; bằng các chuyển đổi các tag và dữ liệu đường dẫn thành các loại tương đương nén chặt hơn/; bằng cách giảm sự chính xác dữ liệu đường dẫn bằng số; và bằng cách xuất ra có chọn lọc đối với định dạng SVGZ.

LỖI RMSE và MAX là gì?

RMSE là lỗi nén lại mỗi pixel vuông-trung bình-gốc và LỖI TỐI ĐA là lỗi mỗi pixel tối đa.

Đây là các trình bày thống kê về các hình ảnh được nén khác nhau thế nào từ một hình ảnh gốc.

Cơ bản, số nhỏ hơn thì hình ảnh mới sẽ trông giống ảnh gốc.

Tôi có thể làm gì về đồ tạo tác JPEG?

Thử PixFix.com . Nó làm sạch hình ảnh đã bị hư do nhiễu và nén JPEG quá mức. Nó hoạt động tốt, sử dụng miễn phí và vận hành hoàn toàn trong trình duyệt của bạn thế nên hình ảnh của bạn không bao giờ bị tải lên.

Truy Cập API

Xin lỗi, không có sẵn API hiện tại.